รวมข่าวสำคัญ ในโอกาสพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทย

“Apostolic Journey of His Holiness Francis to Thailand” คือการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 35 ปี ที่องค์ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนประเทศไทย หลังสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์น ปอลล์ ที่สอง เคยเสด็จเยือนไทยในปี พ.ศ. 2527 ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ และผสานความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา เพื่อสร้างความร่วมมือในการเดินหน้าสู่การพัฒนาสังคมโลกร่วมกัน โดยเน้นไปที่การปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

Real Metro จึงรวบรวมลิงก์ข่าวต่างๆ เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ไว้ ตั้งแต่การเสด็จถึงประเทศไทย และการทรงภารกิจต่างๆ ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการเสด็จเยือนประเทศไทย ถือเป็นจุดหมายแรกในการเสด็จเยือนเอเชียของพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จถึงอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง ด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งเดินทางจากสนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 12.30 น. โดยมีคณะผู้แทนรัฐบาลไทย พร้อมด้วยทหารกองเกียรติยศ และประชาชนไปรอรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น

หลังจากนั้นเสด็จไปทรงภารกิจในวันที่ 21 พฤศจิกายน ก่อนจะเสด็จไปทรงประกอบพิธีมิสซา ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในเวลา 18.00 น. โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 50,000 คน

--- ---

 

และในวันที่ 22 พฤศจิกายน เสด็จเยือนวัดนักบุญเปโตร จ.นครปฐม เพื่อพบกับคณะบาทหลวง นักบวช ครูคำสอน ตลอดจนบรรดาบิชอปของไทยและเอเชีย สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง รวมถึงการประกอบพิธีมิสซาเยาวชนที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 

หลังจากนั้น ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 09.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ด้วยเครื่องบินสายการบินไทย เสด็จต่อไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รวมคลิปวิดีโอสกู๊ปพิเศษ การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดย Pope Visit Thailand

(235)