มนุษย์ผสมสัตว์ข้ามสายพันธุ์ตั้งแต่ยุคโบราณ

มนุษย์ผสมสัตว์ข้ามสายพันธุ์ตั้งแต่ยุคโบราณ นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์จาก Institut Jacques Monod ในปารีส ตรวจสอบดีเอ็นเอจากกระดูกสัตว์เทียมเกวียนรบที่ถูกฝังมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย หรือเมื่อ 4,500 ปีก่อน ที่ถูกขุดพบทางตอนเหนือของซีเรีย

จากการศึกษาพบว่าพวกมันคือ “คุนกา (kunga)” ที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกการรบโบราณ จัดอยู่ในกลุ่ม Equidae ซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลม้า คุนกาเป็นลูกผสมระหว่างลาบ้านเพศเมีย (domesticated donkey) กับลาป่าเพศผู้ (wild ass) ที่ถูกคัดคุณสมบัติความแข็งแรง และรวดเร็ว รวมถึงปราศจากเชื้อหรือลักษณะด้อยจากลาบ้านและลาป่า ตามบันทึกโบราณกล่าวถึงคุนกาว่าเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าสูงและมีราคาแพงมาก เนื่องจากกระบวนการที่ค่อนข้างยากในการเพาะพันธุ์พวกมันทีละตัว ซึ่งการค้นพบนี้ทำให้คุนกากลายเป็นสัตว์ลูกผสมโดยมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมา

Kunga ถูกกล่าวถึงในตำราโบราณหลายฉบับในรูปแบบอักษรคูนบนแผ่นดินเหนียวจากเมโสโปเตเมีย และมีการกล่าวถึงภาพวาดเกวียนสี่ล้อบน “Standard of Ur” ซึ่งเป็นกระเบื้องโมเสคของชาวซูเมเรียเมื่อประมาณ 4,500 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บริติช ในลอนดอน

ภาพ Glenn Schwartz/Johns Hopkins University

(2145)