ฝุ่นที่เก่าที่สุดของระบบสุริยะ

ฝุ่นที่เก่าที่สุดของระบบสุริยะ ในปี 2014 ยานอวกาศ Hayabusa2 ของญี่ปุ่นได้ออกเดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อย Ryugu เพื่อเก็บตัวอย่างหินและฝุ่น หลังจากการเดินทางกลับเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ในที่สุดยานก็เดินทางกลับมาถึงโลกพร้อมกับตัวอย่างฝุ่นจากดาวเคราะห์น้อย

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ดาวเคราะห์น้อยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนักตั้งแต่การก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ 4.5 พันล้านปีก่อน ตัวอย่างที่เก็บมาได้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจองค์ประกอบของฝุ่นในระบบสุริยะชั้นใน

ตัวอย่างฝุ่นดาวเคราะห์น้อย 5.4 กรัมนี้ ถือเป็นวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดของระบบสุริยะที่เรามีอยู่ และเป็นของสะสมอันล้ำค่าที่ไม่ซ้ำใคร ซึ่งอาจนำไปสู่การทบทวนกระบวนการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะอีกครั้ง

Ryugu คือสิ่งที่เราเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยประเภท C ขนาดประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดในระบบสุริยะ หินเหล่านี้อุดมไปด้วยคาร์บอนทำให้มีการสะท้อนแสงอาทิตย์น้อยเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ของรังสีจากดวงอาทิตย์ทั้งหมดที่กระทบกับมันเท่านั้น

ภาพ Toru Yada

(40)