บ่อน้ำพลังลา

บ่อน้ำพลังลา

บ่อน้ำพลังลา หลังจากที่พระเจ้าชาร์ลที่ 1 แห่งอังกฤษยอมจำนนต่อกองกำลังของสกอตแลนด์ หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ (ค.ศ. 1642–ค.ศ. 1651) พระองค์ก็ถูกคุมขังที่ปราสาทคาริสบรูค (Carisbrooke) บนเกาะไอล์ออฟไวต์ (Isle of Wight) เป็นเวลา 14 เดือน ก่อนจะถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหากบฏเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1649 ตัวปราสาทสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นฐานที่มั่นทางทหาร

นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไปเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ นอกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ที่นี่ยังยังคงมีการใช้งาน “ลา” เหมือนในอดีต บ่อน้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักในปราสาทสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1580 มีวงล้อไม้โอ๊คขนาดใหญ่ที่จะหมุนเพื่อดึงถังลงตักน้ำใต้ดินขึ้นมา วงล้อนี้คิดว่าเดิมจะใช้นักโทษเป็นผู้หมุน เพื่อตักน้ำขึ้นมาใช้สอยภายในปราสาท ก่อนจะยกเลิกไปช่วงปลายศตวรรษที่ 17 และเปลี่ยนมาใช้ลาในการหมุนวงล้อเพื่อตักน้ำแทน

ตามธรรมเนียมแล้ว ลาทั้งหมดที่ปราสาทคริสบรูคมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “J” การตั้งชื่อลาเช่นนี้ เริ่มต้นขึ้นจากการที่ทุกครั้งที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 เขียนจดหมาย พระองค์มักจะเซ็นชื่อในจดหมายด้วยตัว “J” ดังนั้นลาทั้งหมดที่ปราสาทจึงมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนี้

ฝูงลาในปัจจุบันประกอบด้วยชื่อ Jack, Jill, Jigsaw และ Juno ซึ่งพวกมันยังต้องสาธิตการหมุนวงล้อเพื่อตักน้ำโดยลาอยู่ แต่ก็เพียงไม่กี่นาทีต่อวันเท่านั้น ส่วนเวลาที่เหลือก็ปล่อยให้หมดไปกับการแทะเล็มหญ้าในทุ่งหญ้าหลังปราสาท หรือพักผ่อนในคอกอันอบอุ่น

(121)