นาร์วาล ยูนิคอร์นแห่งท้องทะเล

ดินแดนยูนิคอร์น ทะเลอาร์กติกของแคนาดา กรีนแลนด์ นอร์เวย์ และรัสเซีย คือบ้านของเหล่านาร์วาล สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเขาไม่เหมือนสายพันธุ์ใด ในฤดูหนาวพวกมันจะมารวมตัวกันเป็นเวลาถึง 5 เดือนใน Baffin Bay และ Davis Strait ของแคนาดา งาของมันมักจะพบได้ในเพศผู้ ซึ่งแท้จริงแล้วงานี้ถูกพัฒนาจากฟันที่ขยายใหญ่ขึ้นพร้อมความสามารถทางประสาทสัมผัส ภายในเป็นศูนย์รวมปลายประสาทมากถึง 10 ล้านเส้น งาของมันอาจมีได้มากกว่าหนึ่ง และสามารถยาวได้กว่า 2 เมตร

นาร์วาล ชื่อวิทยาศาสตร์: Monodon monoceros เป็นวาฬมีฟันขนาดกลาง ซึ่งใช้ชีวิตตลอดทั้งปีที่บริเวณอาร์กติก เป็นหนึ่งในสองของสปีชีส์วาฬวงศ์โมโนดอนติแด เช่นเดียวกับวาฬเบลูกา นาร์วาลเพศผู้มีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีงาที่ยาว, ตรง, เป็นเกลียวที่ยื่นมาจากกรามบนด้านซ้ายของพวกมัน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วคือ ฟันเพียงซี่เดียวของพวกมันที่อาจยาวได้ถึง 3 เมตร

สำหรับตัวผู้บางตัวอาจมีได้ถึงสองซี่ ขณะที่ตัวเมียเองก็อาจมีได้เหมือนกันแต่ทว่าไม่ยาวและไม่โดดเด่นเท่า ปัจจุบันยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่ามีไว้สำหรับทำอะไร เพราะนาร์วาลไม่ได้ใช้งาตรงนี้ในการขุดเจาะหาอาหารหรือต่อสู้กันเอง แต่สันนิษฐานว่างาของมันน่าจะมีไว้เพื่อดึงดูดตัวเมีย ในยุคกลางงาของนาร์วาลถูกขายในราคาที่สูงให้แก่เชื้อพระวงศ์ชั้นสูง และถูกมองว่าเป็นยูนิคอร์นแห่งท้องทะเล

นาร์วาลส่วนใหญ่พบในบริเวณอาร์กติกของแคนาดาและเขตทะเลของกรีนแลนด์ หาได้ยากในบริเวณละติจูด 65°เหนือ นาร์วาลเป็นนักล่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเขตอาร์กติก มันกินเหยื่อบริเวณพื้นใต้น้ำเป็นอาหาร โดยเป็นปลาซีกเดียวเป็นส่วนใหญ่ ที่ระดับความลึกถึง 1,500 เมตรใต้ก้อนน้ำแข็งหนา

มีการล่านาร์วาลมากว่าหนึ่งพันปีโดยชาวอินูอิตในภาคเหนือของแคนาดาและกรีนแลนด์สำหรับเนื้อและงา รวมถึงล่าเพื่อการยังชีพแบบควบคุมยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่ประชากรต่างถือว่าพวกมันตกอยู่ในความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีช่วงที่แคบและอดอาหาร

ภาพ Paul Nicklen / National Geographic

(381)