นักวิทย์ทำให้กบงอกขาขึ้นมาใหม่ได้

นักวิทยาศาสตร์จาก Tufts University ในรัฐแมสซาชูเสตต์ของสหรัฐฯ สามารถทำให้กบกรงเล็บแอฟริกัน (Xenopus laevis) งอกขาใหม่ทดแทนขาเดิมที่ถูกตัดขาดได้ในเวลา 18 เดือนหลังการรักษาที่กินเวลาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น

ทีมวิจัยได้ตัดขากบและครอบบาดแผลด้วยซิลิโคนที่เรียกว่า “BioDome” ซึ่งประกอบด้วยสารเคมี 5 ชนิด ตั้งแต่ฮอร์โมนการเจริญเติบโต ซึ่งทำหน้าที่ต่างกันไป เช่น กระตุ้นให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเติบโต ไปจนถึงยาที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายของกบผลิตคอลลาเจน ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำให้เกิดแผลเป็น

การครอบด้วย BioDome เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแรก จะเป็นการเลียนแบบสภาพแวดล้อมที่เหมือนการสร้างเนื้อเยื่อในน้ำคร่ำในครรภ์มารดา ควบคู่ไปกับการให้สารเคมีที่เหมาะสม จะกระตุ้นให้มีการเจริญของเนื้อเยื่อในเส้นทางเดียวกับการที่ตัวอ่อนเติบโตและมีรูปร่างขึ้นมาได้ โดยปราศจากการแทรกแซงของกระบวนการเกิดแผลเป็นตามปกติ

หลังจากผ่านการรักษา 24 ชั่วโมงแรก มันก็ใช้เวลาอีก 18 เดือนจนกระทั่งขาใหม่เติบโตเต็มที่ แม้ว่าขาใหม่ของกบจะดูคล้ายกับขาปกติที่มีโครงสร้างกระดูกคล้ายคลึงกัน ยกเว้นนิ้วเท้าซึ่งไม่มีกระดูกอยู่ข้างใน แต่กบก็สามารถใช้ขาใหม่ว่ายน้ำได้เหมือนขาปกติ การทดลองนี้อาจเป็นประโยชน์ในการรักษาการสูญเสียอวัยวะบางอย่างให้กับมุนษย์ได้ในอนาคต

(19)