ทะเลสาบเดือด Boiling Lake

ทะเลสาบเดือด Boiling Lake เป็นทะเลสาบในอุทยานแห่งชาติ The Morne Trois Pitons ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศโดมินิกาและเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังไม่ดับกว่า 5 แห่ง ถูกค้นพบครั้งแรกโดย Mr. Watt และ Dr. Nicholls ในปี 1870

บอยลิ่งเลคเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีขนาดความกว้างกว่า 60-76 เมตร ลึกราว 59 เมตร ความกว้างใหญ่นี้ทำให้มันกลายเป็นทะเลสาบร้อนขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก Frying Pan ในประเทศนิวซีแลนด์ เกิดจากที่น้ำขังท่วมลงไปในหลุมเปลือกโลก ซึ่งชั้นใต้ดินตรงนั้นค่อนข้างอยู่ใกล้กับแม็กม่าร้อน ส่งผลต่ออุณหภูมิโดยตรง ทำให้อุณหภูมิริมทะเลสาบอยู่ที่ 82-92 องศาเซสเซียส และยังไม่สามารถวัดอุณหภูมิจากใจกลางทะเลสาบได้ แต่การที่มันมีอุณหภูมิสูงจนน้ำเดือดอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีกลุ่มก๊าซพวยพุ่งออกมาอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำภายในทะเลสาปแห่งนี้มีลักษณะขึ้น-ลงตลอดเวลา โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ที่ผ่านมา น้ำในทะเลสาปแห่งนี้ได้แห้งเหือดหายไป และเพิ่งกลับมาอยู่ในระดับปกติอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยที่ยังคงอยู่ในสภาพกำลังเดือดปุดๆ เหมือนเดิม

ภาพ Bayukjdr

(177)