ทะเลสาบบนเกาะในทะเลสาบบนเกาะ

ทะเลสาบบนเกาะในทะเลสาบบนเกาะ ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ Taal กลุ่มภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด กลางทะเลสาบตาอัล บนเกาะลูซอน ในเขตจังหวัดบาตังกัส ประเทศฟิลิปปินส์ (ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 60 กิโลเมตร) ทะเลสาบ Taal เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศ โดยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหลที่สุดในโลก

ทะเลสาบ Taal รู้จักกันในฐานะ “ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟแห่งฟิลิปปินส์” บริเวณกลางทะเลสาบมีภูเขาไฟ Taal ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเล็กเมื่อเทียบกับภูเขาไฟลูกอื่น

ภูเขาไฟเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ห้ามประชาชนตั้งถิ่นฐาน เนื่องจากยังมีการปะทุอยู่อย่างต่อเนื่อง บันทึกของทางการฟิลิปปินส์พบว่า ภูเขาไฟแห่งนี้เคยเกิดการปะทุมาแล้วกว่า 30 ครั้ง ครั้งที่รุนแรงมากที่สุด อยู่ในปี พ.ศ. 2297 มีรายงานผู้เสียชีวิตหลักพันคน และในปี พ.ศ. 2554

ภูเขาไฟแห่งนี้ได้มีการส่งสัญญาณ ไม่ว่าจะเป็นการปะทุของแมกม่า ก๊าซคาร์บอนที่พวยพุ่งออกมาถึงปากปล่อง ทางการจึงต้องสั่งอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่อันตรายทันที

(35)