ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน

ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) เป็นทะเลสาบในเมืองหยูฉี เทศมณฑลหนานโถวของไต้หวัน บริเวณรอบทะเลสาบเป็นที่อยู่ของชนเผ่าท้าว ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราล้อมรอบเกาะเล็กๆ ที่เรียกว่าลาลู ด้านตะวันออกของทะเลสาบดูเหมือนดวงอาทิตย์ในขณะที่ด้านตะวันตกคล้ายกับดวงจันทร์จึงเป็นที่มาของชื่อ

ทะเลสาบสุริยันจันทราตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 748 เมตร มีความลึก 27 เมตร บริเวณโดยรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทาง แม้ว่าโดยปกติแล้วจะไม่อนุญาตให้ว่ายน้ำในทะเลสาบสุริยันจันทรา แต่ก็มีการแข่งขันว่ายน้ำประจำปี 3 กม. ที่เรียกว่างานว่ายน้ำของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ของทุกปี ส่วนเทศกาลอื่นที่จัดงานในช่วงเวลาเดียวกันจะมีทั้งดอกไม้ไฟ, การแสดงสาดสีและคอนเสิร์ต

ทะเลสาบและเมืองโดยรอบ เป็น 1 ใน 13 แห่งที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามในไต้หวัน สถานที่บริเวณรอบทะเลสาบ ได้แก่ วัดเหวินอู่ ถูกสร้างหลังจากการเพิ่มระดับน้ำจากการสร้างเขื่อน จึงทำให้วัดเล็ก ๆ บริเวณนั้นถูกย้ายออกไป เจดีย์ฉืออาน ถูกสร้างโดยอดีตประธาธิบดีเจียงไคเช็คในปี 1971 เพื่อระลึกถึงมารดาของท่าน ส่วนวัดอื่น ๆ ที่ได้มีการบันทึกไว้เพิ่มเติม เช่น วัดเจียนจิง, วัดเฉียนจางและวัดเสวียนกวาง

(240)