ทรายสีเขียวช่วยโลก

ทรายสีเขียวช่วยโลก Olivine เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มหินภูเขาไฟที่มีรูปแบบคล้ายอัญมณี ที่เรียกว่า peridot หรือ chrysolite ซึ่งจะก่อตัวขึ้นเมื่อภูเขาไฟระเบิดพ่นแมกมาขึ้นไปในอากาศ อุณหภูมิสูงทำให้เกิดการตกผลึกของแมกนีเซียม เหล็ก และซิลิเกต พวกมันจึงแปรสภาพเป็นชิ้นส่วนของโอลิวีนที่ถูกห่อหุ้มด้วยลาวา

ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์ใน Project Vesta องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 เพื่อช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพบว่า ทรายสีเขียวชนิดนี้จะสามารถช่วยขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ โดยมันจะจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้และเปลี่ยนให้กลายเป็นของแข็งที่สามารถจับต้องได้

เป้าหมายของ Project Vesta คือการเปลี่ยนคุณสมบัติทางธรรมชาติของโอลิวีนให้เป็นข้อได้เปรียบด้านสภาพอากาศ เมื่อคลื่นซัดหินภูเขาไฟเหล่านี้ น้ำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเล็กๆ บนพื้นผิวที่เรียกว่า “olivine weathering” และดึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศ ผลพลอยได้จากปฏิกิริยานี้คือไฮโดรคาร์บอเนต หรือ HCO₃ ซึ่งทำหน้าที่ลดและควบคุมความเป็นกรดในมหาสมุทร และยิ่งโอลิวีนมีความละเอียดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีพื้นผิวในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเท่านั้น

เมื่อไฮโดรคาร์บอเนตถูกชะล้างลงสู่มหาสมุทร สิ่งมีชีวิตจะกินมันหรือเปลี่ยนให้กลายเป็นเปลือกหอยและโครงสร้างปะการังที่ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำทะเล เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

เดิม Project Vesta เริ่มต้นขึ้นจากนักคิดรุ่นเยาว์ในชื่อ Climitigation ปัจจุบันประกอบด้วยหลายองค์กร รัฐบาล และผู้คนที่ทำงานเพื่อหยุดหรือชะลอการปล่อย CO₂ ในบรรยากาศ โดยกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงการเร่งกระบวนการทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งไม่สร้างผลเสียต่อธรรมชาติ และหากในอนาคตสามารถกระจายทรายเขียวเหล่านี้ไปยังทะเลอื่นทั่วโลกได้ ก็จะช่วยให้คาร์บอนไดออกไซด์ถูกกำจัดได้มากขึ้น

(103)