ต้นไม้ที่ไม่เคยตาย อาณาจักรต้น Quaking Aspen

ต้นไม้ที่ไม่เคยตาย อาณาจักรต้น Quaking Aspen กว่า 47,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ ภายใน Fishlake National Forest รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา มีชื่อเรียกรวมกันว่า Trembling Giant หรือ ยักษ์ตัวสั่น

อายุ : ประมาณ 80,000 ปี
สายพันธุ์ : Quaking Aspen (Populus tremuloides)
ที่ตั้ง : Fishlake National Forest, Utah, USA
สถานะ : ยังมีชีวิต

พวกมันเรียกได้ว่าเป็นการโคลนนิงโดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ และเชื่อมโยงถึงกันด้วยระบบรากขนาดใหญ่เพียงรากเดียว แม้ว่าไฟป่าจะทำลายลำต้นบนดินของพวกมันได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานต้นอ่อนจะงอกออกมาจากรากที่อยู่ใต้ดิน สันนิษฐานว่าระบบรากนี้อาจมีอายุอย่างน้อย 80,000 ปีเลยทีเดียว

กว่า 80,000 ปี ที่ ‘อาณาจักร Pando’ เติบโตและยังคงมีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบัน จนถูกขนานนามว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ซึ่งความมหัศจรรย์ของ Pando อยู่ตรงที่มองเผินๆ เหมือนจะเป็นการอยู่รวมกันของต้นไม้แต่ละต้น แต่จริงๆ แล้วพวกมันกว่า 47,000 ต้นที่เห็นอยู่บนเนื้อที่ 268 ไร่นี้ใต้พื้นดินล้วนใช้ระบบรากเดียวกัน

ถึงแม้อาณาจักร Pando จะเติบโตและรอดมาได้หลายหมื่นปี แต่ปัจจุบันจากการศึกษาของนักนิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยยูทาห์ พบว่า ในช่วง 30 ปีมานี้ Pando กำลังเสื่อมสภาพลงและอาจจะตายไปในไม่ช้า แม้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่นอน แต่เชื่อกันว่ามาจากหลายปัจจัยรวมกัน ทั้งปัญหาภัยแล้ง ถูกรบกวนจากสัตว์กินหญ้า และไฟป่าที่เกิดขึ้น รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยและที่ตั้งแคมป์จนถึงทุกวันนี้

ภาพ Fishlake National Forest

(493)