ดาวโทรจันดวงที่สองโลก

2020 XL5 คือดาวโทรจันดวงที่สองที่ได้รับการค้นพบโดย Pan-STARRS 1 ที่หอดูดาว Haleakala บนเกาะฮาวาย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2020 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและจำนวนของวัตถุอวกาศในระบบสุริยะมากขึ้น โดยนักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าดาวโทรจันดวงนี้จะอยู่ร่วมวงโคจรของเราไปอีกอย่างน้อย 4,000 ปีก่อนจะแตกกระจายไปยังส่วนอื่นๆ

โทรจันอีกดวงหนึ่งของโลกที่ค้นพบก่อนหน้านี้ชื่อว่า 2010 TK7 เป็นก้อนหินความยาวประมาณ 300 เมตร ซึ่งจะร่วมทางกับโลกประมาณ 15,000 ปี ก่อนที่ปฏิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วงจะผลักมันออกจากวงโคจรปัจจุบัน

ดาวเคราะห์น้อยโทรจันเป็นชื่อเรียกประเภทของวัตถุที่ใช้เส้นทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ในระบบสุริยะ สามารถพบได้ในบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงคงที่สองแห่งซึ่งนำและตามหลังดาวเคราะห์ เรียกว่าจุดลากรองจ์ โดยดาวพฤหัสบดีถือเป็นดาวเคราะห์ที่มีดาวโทรจันมากที่สุด เท่าที่พบมีรายงานมากถึง 11,000 ดวง

ภาพ University of Barcelona

(24)