กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ (James Webb Space Telescope; JWST) เป็นโครงการหอดูดาวอินฟราเรดในอวกาศขององค์การนาซา มีเป้าหมายในการสังเกตการณ์วัตถุอันห่างไกลในเอกภพ ซึ่งอยู่ไกลเกินกว่าความสามารถของกล้องฮับเบิลจะจับภาพได้

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การนาซา องค์การอวกาศยุโรป และองค์การอวกาศแคนาดา เดิมมีแผนจะส่งขึ้นสู่อวกาศอย่างเร็วที่สุดประมาณเดือนตุลาคม 2019 โดยจรวด Ariane 5 ที่เฟรนช์เกียนา ประเทศฝรั่งเศส แต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ การทดสอบ และการระบาดของโควิด-19 จนกระทั่งล่าสุดทางนาซาได้ประกาศกำหนดการว่าจะส่งกล้องขึ้นสู่อวกาศในวันที่ 22 ธันวาคม

กล้องจะเปิดใช้งานเมื่อเดินทางไปถึงตำแหน่งแรงโน้มถ่วงคงที่ในอวกาศที่เรียกว่าจุดลากรองจ์ ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตร โดยจะใช้เวลาในการทดสอบการทำงานเป็นระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะใช้งานจริง

(101)