นักวิจัยรายงานว่า การปิดประเทศของอิตาลีทำให้มลพิษทางอากาศลดลง พร้อมภาพเปรียบเทียบจากดาวเทียม

องค์การอวกาศยุโรป (ESA) เผยภาพ air pollution หรือมลพิษทางอากาศของประเทศอิตาลีจากดาวเทียม Sentinel-5 พบว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา ค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นแก๊สพิษอุตสาหกรรมนั้นลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้มลพิษทางอากาศมีสภาพที่ดีขึ้น แต่ค่าการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่ายังคงเท่าเดิม

Claus Zehner หัวหน้าหน่วยภารกิจดาวเทียม Sentinel-5 รายงานว่า  หลังจากประเทศอิตาลีได้ประกาศปิดประเทศไป การจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมได้หยุดทำงานไป จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าของ NO2 หรือไนโตรเจนออกไซด์ลดลงไปด้วย

ภาพข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล โดยนักวิจัย Santiago Gassó จากศูนย์วิจัยสมุทรวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ภาพกราฟอัตราลดลงของแก๊ส NO2 ไนโตรเจนออกไซด์ ในวันที่ 8,14 และ 24 กุมภาพันธุ์ 2020 ที่ผ่านมา


ภาพกราฟอัตราลดลงของแก๊ส NO2 ไนโตรเจนออกไซด์ ในวันที่ 4,7 และ 8 มีนาคม 2020


Santiago Gassó ได้โพสต์ลงทวิตเตอร์ของเขาว่า ภาพจากดาวเทียมเหล่านี้เลือกมาจากช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันทำงาน 2 สัปดาห์ในแต่ละเดือนที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าสภาพอากาศในบริเวณที่ไม่มีการจราจรและการผลิตอุสาหกรรม มลพิษทางอากาศลดลงมาแค่ไหน

องค์การยุโรปอวกาศ (ESA) รายงานภาพดาวเทียม Sentinel-5 แสดงค่าของไนโตรเจนออกไซด์ในเดือนมกราคมและมีนาคม 2020

(3162)