แอนทิโลปที่ขนาดเล็กที่สุดในโลก

ตัวเล็กตัวน้อย รอยัล แอนทิโลป มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Neotragus pygmaeus เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกสัตว์เท้ากีบ โดยทั่วไปแล้วแอนทิโลปจะมีลักษณะคล้ายกับกวางซึ่งเป็นสัตว์กีบคู่เหมือนกัน แต่รอยัล แอนทิโลป เป็นสายพันธุ์ละมั่งมีขนาดตัวที่เล็กที่สุดในโลก มีความสูงเพียง 55 ซม. เท่านั้นและมีน้ำหนักไม่ถึง 7 ปอนด์ จากการจัดอันดับโดย IUCN พวกมันจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใกล้สูญพันธุ์

แอนทิโลปกระจายพันธุ์ไปในแอฟริกาและยูเรเชีย แต่ไม่พบในประเทศไทย โดยสัตว์ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นแอนทิโลปได้ในประเทศไทย ได้แก่ เลียงผาและกวางผา ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ตามภูเขาสูง พบเห็นตัวได้ยาก

คำว่า แอนทิโลป ปรากฏครั้งแรกในภาษาอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1417  โดยได้รับมาจากภาษาฝรั่งเศสเก่าหรืออาจจะมาจากภาษากรีกคำว่า “anthos” ซึ่งหมายถึง “ดอกไม้” และ  “ops” ที่หมายถึง “ตา”  อาจหมายถึง “ตาสวย” หรือแปลได้ว่า “สัตว์ที่มีขนตาสวย” แต่ในระยะต่อมาในเชิงศัพทมูลวิทยา คำว่า “talopus” และ “calopus” มาจากภาษาละตินในปี ค.ศ.1607 ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกสัตว์จำพวกกวาง

แอนทิโลปมีประมาณ 90 ชนิด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา มี 30 สกุล กระจายไปในวงศ์ย่อยต่าง ๆ เช่น Alcelaphinae, Antilophinae, Hippotraginae, Reduncinae, Cephalophinae, Bovinae รวมถึงอิมพาลา บางครั้งก็ถูกเรียกว่าแอนทิโลปบ้างเหมือนกัน

(58)