อายุ89ได้มาเป็นนักฟิสิกส์

อายุ89ได้มาเป็นนักฟิสิกส์ Manfred Steiner คุณตาชาวอเมริกันเชื้อสายออสเตรีย วัย 89 ปี ทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยบราวน์ของสหรัฐอเมริกา

การเป็นนักฟิสิกส์คือความฝันตั้งแต่ในวัยเด็กของเขา หลังจากที่ครอบครัวโน้มน้าวให้เขาเรียนแพทย์จนกระทั่งจบการศึกษาในปี 1955 ที่ออสเตรีย เขาก็ย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐฯ และทำงานเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่เขาไม่เคยละทิ้งความฝัน เมื่อตัดสินใจเกษียณตัวเองเมื่อ 20 ปีก่อน เขาก็เริ่มลงเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี จนกระทั่งจบปริญญาเอกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากระหว่างที่กำลังเข้าชั้นเรียนและทำวิทยานิพนธ์ เขาประสบปัญหาสุขภาพร้ายแรงจนต้องหยุดเรียนไปหลายครั้ง

หลังจากได้รับปริญญาเอกเขาได้ทำงานร่วมกับ Brad Marston ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ซึ่งที่ปรึกษาของเขาเอง เพื่อตีพิมพ์งานวิจัย “Corrections to the Geometrical Interpretation of Bosonization” ลงในวารสาร โดยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนี้เกี่ยวกับการใช้คณิตศาสตร์มาช่วยทำความเข้าใจควอนตัมฟิสิกส์ โดยเฉพาะการศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้อนุภาคเฟอร์มิออนกลายเป็นอนุภาคโบซอน (Bosonization)

ประวัติของคุณตาก็ไม่ใช่ธรรมดา เพราะนี่เป็นปริญญาเอกใบที่สามของเขาแล้ว ก่อนหน้านี้ ดร.สไตเนอร์ ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยบราวน์ หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านโลหิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยทัฟต์ของสหรัฐฯ และยังจบปริญญาเอกสาขาชีวเคมีจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์หรือ MIT อีกด้วย

ภาพ AP Photo / Stew Milne

(14)