ห้องกระจกแห่งพระราชวังแวร์ซายน์

ห้องกระจกแห่งพระราชวังแวร์ซายน์ Hall of Mirrors เป็นห้องจัดแสดงภาพภายในพระราชวังแวร์ซาย เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนามเมื่อครั้งเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย

พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) หรือที่เรียกว่า “Château de Versailles” ในภาษาฝรั่งเศส สถานที่อันหรูหราแห่งนี้เป็นพระราชวังหลวงตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ที่สำคัญคือพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก พระราชวังแวร์ซายส์เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน

ซาลองเดอลาเป (ห้องแห่งสันติภาพ) ในปัจจุบันเรียกว่า ห้องกระจก (Hall of Mirrors) เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบโดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงกำกับการก่อสร้างเอง ทั้งห้องประกอบด้วยกระจกบานยักษ์ 17 บาน ซึ่งสมัยนั้นกระจกมีราคาแพงมาก ห้องกระจกนี้มีความยาวถึง 70 เมตรตกแต่ด้วยกระจกแก้ว โคมไฟ และรูปปั้นสีทอง เหมือนอยู่ในสวรรค์วิมาน  โดยสุดปลายของห้องกระจกจะเป็นห้อง War Room และ Peace Room ที่ประดับด้วยหินอ่อนและผลงานประติมากรรมที่สื่อถึงเหตุการณ์สำคัญในฝรั่งเศส

เมื่อเปิดกระจกออกแล้ว สวนแวร์ซายอันสวยสดงดงามดุจสวนสวรรค์จะปรากฏบนกระจกทั้งแถบของกำแพงด้านใน เป็นที่ตระการตาแก่ผู้ได้พบเห็น โดยห้องกระจกนี้ได้ใช้ต้อนรับแขกเมือง หรือจัดพิธีเลี้ยงรับรองคณะราชทูต เป็นเวลาถึง 300 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ห้องนี้ได้ใช้เซ็นสนธิสัญญาครั้งสำคัญถึง 2 ครั้ง คือ สนธิสัญญาตั้งอาณาจักรเยอรมัน และสนธิสัญญาแวร์ซายส์ “สงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1”

ภาพ RyanMcK , Tipoune , Myrabella และ Coyau

(756)