หอคอยระบายอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยแก้ปัญหามลพิษในอากาศของฮ่องกง

ฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากอากาศพิษที่เกิดจากฝุ่นควันเช่นกัน ทางการจึงทุ่มงบมหาศาลเพื่อสร้าง “หอคอยระบายอากาศ” ริมถนนบายพาส Central-Wan Chai โดยเปิดใช้ทั้งถนนและระบบระบายอากาศ ในวันที่ 20 มกราคม 2562

ถนนบายพาส Central-Wan Chai ในฮ่องกงที่เชื่อมระหว่างใจกลางเมืองและตอนเหนือของฮ่องกง ช่วยลดเวลาเดินทางจากราวครึ่งชั่วโมงเหลือเพียง 5 นาทีเท่านั้น  โดยมีความยาว 4.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณสร้าง 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ถนนบายพาส Central-Wan Chai  มาพร้อมกับหอคอยระบายอากาศ บำบัดอากาศพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยงบประมาณค่าใช้จ่าย 250 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง  ในจำนวนนี้ 5 เปอร์เซ็นต์เป็นงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษารายปี ถือเป็นระบบระบายอากาศในอุโมงค์นี้เป็นระบบแรกในฮ่องกงและใหญ่ที่สุดในโลก

หอคอยระบายอากาศขนาดใหญ่นี้จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 11,000 ตันต่อปี ก็จะเท่ากับพลังในการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้จำนวนถึง 480,000 ต้นเลยทีเดียว

(881)