หมู่บ้านฮอบบิท มาทามาทา

หมู่บ้านฮอบบิท มาทามาทา  (Matamata) เป็นชนบทเล็ก ๆ บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใกล้เทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges) ในเขตไวกาโต้ (Waikato) มีประชากรราว 7,840 คน เป็นพื้นที่เพาะปลูกที่เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักในด้านเพาะพันธุ์และฝึกอบรมม้าพันธุ์ดี

เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคมปี 1999  ในบริเวณหมู่บ้านฮอบบิทเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ มีหลุมฮอบบิท, เดอะ กรีน ดราก้อน อินน์, โรงสี, สะพานโค้งคู่ และโครงสร้างสถานที่ตามภาพยนตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาหลังจากที่ทีมงานฮอบบิทติดต่อขอใช้สถานที่ถ่ายทำ

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีทิวทัศน์สวยงาม ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งชื่อว่า Hobbiton ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการถ่ายภาพยนต์ เดอะ ฮอบบิท (The Hobbit) และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ (Lord of the Rings film trilogy) หมู่บ้านฮอบบิตันจึงถูกจำลองขึ้น ทำให้ผู้เข้าชมมีโอกาสเข้าไปสำรวจตัวบ้านฮอบบิทราวกับว่าเราเป็นแขกของเหล่าฮอบบิทเลยทีเดียว

ภาพ Hobbiton Movie Set Tour

(108)