คุณมองเห็นเสือดาวหิมะในภาพนี้หรือไม่….นี่คือการพรางตัวอย่างแนบเนียนของเสือดาวหิมะ

การพรางตัวถือเป็นสิ่งจำเป็นของสิ่งมีชีวิต ในการการปรับตัวให้อยู่รอดในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองเรายังต้องหาอุปกรณ์ในการพรางตัวในสนามรบ แต่สำหรับรรดาสัตว์ในธรรมชาตินั้นพวกมันต้องพรางตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดจากนักล่า หรือศัตรู ส่วนใหญ่แล้วการพรางตัวจะกลมกลืนไปกับธรรมชาติ แต่วันนี้ และนี่คือการพรางตัวอย่างแนบเนียนของเสือดาวหิมะ

Matthias Fiechter  เจ้าหน้าที่จาก Snow Leopard Trust ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ดูแลเสือดาวหิมะในพื้นที่ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย และประเทศคีร์กีซสถาน ได้บันทึกภาพหารพรางตัวได้อย่างดีเยี่ยมของเสือดาวหิมะ จนได้ฉายาว่า ‘ghost of the mountain’

กระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบนภูเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมในภูมิภาคเอเชียกลาง เช่น มองโกเลีย, ภูฐาน, ทิเบต, จีน, อัฟกานิสถาน, รัสเซีย, อินเดีย, เนปาล โดยพบที่ทิเบตและจีนมากที่สุด

--- ---

เสือดาวหิมะตัวโตเต็มที่มีความยาวลำตัวและหัว 90–135 เซนติเมตร ความยาวหาง 90 เซนติเมตร ความสูงถึงหัวไหล่ 60 เซนติเมตร น้ำหนักในตัวผู้ 44–55 กิโลกรัม ตัวเมีย 35–40 กิโลกรัม เสือดาวหิมะตัวเมียจะตกลูกครั้งละ 2 ตัว ทุก ๆ 2 ปี ลูกตัวผู้จะอยู่กับแม่นาน 18 เดือน ส่วนตัวเมียจะอยู่ 2 ปี ก่อนจะแยกตัวออกไป

(10483)