สภาพอากาศที่เลวร้ายจะฆ่าต้น Baobab ต้นไม้โบราณที่อยู่บนโลกนี้มานานนับพันปี

ต้นไม้ที่เติบโตอยูในพื้นที่แห้งแล้งถือเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนสูงมาก เพราะต้นไม้ส่วนใหญ่ต้องดำรงชีวิตด้วยน้ำ มีเพียงพื้นที่แห้งแล้งไม่กี่แห่งในโลกที่ต้นไม้สามารถเติบโตได้อย่างงดงาม และหนึ่งในต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถเติบโตได้ในพื้นที่แห้งแล้งคือ ต้นเบาบับ

งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Plants จากการตรวจสอบต้นเบาบับอายุนับพันปี บางต้นมีอายุ 3,000 ปี ในพื้นที่แอฟริกา กว่า 13 ต้น ตายลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย อย่างไรก็ตามทีมนักวิจัยต้องหาข้อสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าโลกร้อนเป็นเหตุให้ต้นเบาบับโบราณตายลง

โดยงานวิจัยเผยว่าตอนนี้มีต้นเบาบับอายุ 1,000 – 2,000 ปี ได้ตายไปแล้ว 6 ต้น  รวมไปถึงต้นเบาบับอายุมากกว่า 2,000 ปี ได้ตายไปแล้ว 3 ต้น

Baobab tree เป็นชื่อเรียกของพืชในสกุล Adansonia มีด้วยกัน 8 สายพันธุ์ และว่า 6 สายพันธุ์พบได้เฉพาะมาดากัสการ์ สำหรับสายพันธุ์ในภาพนี้มีชื่อว่า Adansonia grandidieri ถือเป็นต้นไม้สายพันธุ์ที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในมาดากัสการ์ ต้นของมันสามารถสูงได้ถึง 25-30 เมตร ปัจจุบันถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

(7093)