ดอกไม้สีหยก Jade Vine

ดอกไม้สีหยก Jade Vine หรือ Emerald Creeper มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Strongylodon macrobotrys เป็นไม้เลื้อยหายากที่พบได้บนเกาะลูซอน มินโดโร และคาตันดัวเนสของฟิลิปปินส์เท่านั้น ลำต้นสีม่วงอมเขียวเป็นมันเงาจนถึงสีน้ำตาลแดงที่แปลกตา เติบโตได้สูงถึง 20 เมตร

ช่อดอกจะยื่นลงมาเป็นพวงคล้ายองุ่น มีความยาวได้ถึง 90 ซม. และมักจะมี 75 ดอกในหนึ่งช่อ กลีบเลี้ยงมีสีฟ้าหรือสีม่วง ส่วนกลีบดอกมีสีฟ้าอมเขียว โดยสีที่แปลกตาของดอกไม้นี้เกิดจากปฏิกิริยาร่วมกันของฟลาโวนอยด์ ซาโปนาริน กับแอนโธไซยานิน มัลวิน

สารมัลวินสร้างสีฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง ประกอบกับซาโปนารินสีเหลืองที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว น้ำหวานจำนวนมากดึงดูดค้างคาว นอกจากนี้คาดกันว่าสีแปลก ๆ ของดอกไม้เมื่อโดนแสงแดดขณะดวงอาทิย์ตกดิน จะสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาของค้างคาวผลไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สำคัญในการแพร่กระจายเกสรดอกไม้

ภาพ Rhododendrites

(191)