กรงฟาราเดย์ต้นเหตุสัญญาณโทรศัพท์อ่อนในลิฟต์

กรงฟาราเดย์ต้นเหตุสัญญาณโทรศัพท์อ่อนในลิฟต์ กรงฟาราเดย์คือกรงปิดที่กีดขวางสนามไฟฟ้าได้ ถูกสร้างจากตัวนำไฟฟ้าหรือร่างแห (mesh) ของตัวนำไฟฟ้า ตั้งชื่อตามไมเคิล ฟาราเดย์ ผู้คิดค้นในปี ค.ศ. 1836

กรงฟาราเดย์สามารถกันสนามไฟฟ้าได้ เนื่องจากสนามไฟฟ้าภายนอกจะทำให้ประจุภายในตัวนำไฟฟ้ากระจายไปในลักษณะที่ทำให้สนามไฟฟ้าหักล้างกันเองหมด จนไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปด้านในได้

ปรากฏการณ์นี้ถูกใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อ่อนไหวจากการแทรกสอดของคลื่นวิทยุ (RFI) รวมถึงถุงฟาราเดย์ กระเป๋าที่ทอจากเส้นใยโลหะยืดหยุ่น มักนำมาใช้ป้องกันการลบหรือดัดแปลงข้อมูลระยะไกลของอุปกรณ์ไร้สายที่ถูกพบและเก็บรวบรวมในการสืบสวนสอบสวน

นอกจากนี้ยังทำให้ลิฟต์และห้องที่บุหรือสร้างด้วยโลหะนำไฟฟ้า เกิดผลของกรงฟาราเดย์ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัญญาณโทรศัพท์และวิทยุอ่อนลงขณะที่เราอยู่ในลิฟต์นั่นเอง

(311)