เทศกาลดอกกุหลาบพันปีแห่งวัดชิโอะฟุเนะ คันนงจิ

วัดชิโอะฟุเนะ คันนงจิ เป็นวัดในศาสนาพุทธที่มีอายุถึง 1,300 ปี ในเมือง Ome ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที จากสถานี Yokota วัดตั้งอยู่ในที่ลุ่มรายล้อมไปด้วยเนินเขาที่ปกคลุมด้วยพุ่ม Azalea หรือในชื่อภาษาไทยคือ ดอกกุหลาบพันปี ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ภูเขาที่ล้อมรอบวัดจะเต็มไปด้วยสีสัน เมื่อพุ่มดอกกุหลาบพันปีจำนวน 20,000 ต้น บานสะพรั่ง จึงเหมาะที่จะเดินชม และซึมซับบรรยากาศผ่านดอกไม้และทิวทัศน์อันงดงาม เทศกาลดอก Azalea หรือกุหลาบพันปี จัดขึ้นในช่วงเวลานี้ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนนับพันที่นี่เพื่อมาชมดอกกุหลาบพันปีบานสะพรั่งที่ศาล Nezu Shrine ในเขต Bunkyo-ku บริเวณศาลมีดอกกุหลาบพันปีกว่า 3,000 ต้น รวมประมาณ 100 สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์หายาก เช่น ดอกกุหลาบพันปีสีดำ

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

(474)