ชุดหมากรุกสุดโมเดิร์น ในรูปแบบตึกสูงในมหานครนิวยอร์ก

ลืมภาพกระดานหมากรุกแบบเดิมๆ ไปได้เลย นี่คือชุดหมากรุกที่ออกแบบตามแนวสถาปัตยกรรมของนครนิวยอร์กโดย UK-based Skyline Chess แทนที่จะเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระราชินี อัศวิน ผู้พิทักษ์ นักปราชญ์ เบี้ย แต่นักออกแบบ Ian Flood และ Chris Prosser ได้ใช้ภาพเงาของอาคารที่มีชื่อเสียงแทนหมากเหล่านั้น

นักออกแบบได้เทียบสัดส่วนของอาคารชื่อดังในนิวยอร์กกับชิ้นหมากรุกดั้งเดิมเพื่อเลือกอาคารที่สวยที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของหมากแต่ละตัว อาคารที่ได้รับเลือกจะถูกสร้างโมเดลแยกชิ้นส่วน เริ่มจากการวาดภาพด้วยมือและปรับแต่งด้วยโปรแกรม CAD เป็นส่วนสุดท้าย ชิ้นส่วนต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยจะปล่อยให้มีโพรงด้านในสำหรับใส่แกนโลหะเพื่อให้มีน้ำหนักที่เหมาะสม

อาคารที่โดดเด่นในชุดหมากรุกคือศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ชุดหมากรุกสไตล์ตึกในนครนิวยอร์กนั้น ไม่ใช่แค่หมากรุกเมืองอันแรกที่มี พวกเขาเริ่มออกแบบตึกจากในลอนดอนด้วย ไม่ว่าจะเป็น London-Eye Big Ben และอีกมากมาย

--- ---

More info: arch2o.com

(163)