รูปแบบอาคารแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

Henning Larsen Architects และ MSR Design ได้จัดงานประกวดออกแบบสำหรับตึก Minneapolis’s New Public Service Building ในมินนีแอโพลิส เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมินนิโซตาในสหรัฐอเมริกา รูปแบบเอนกประสงค์แห่งใหม่ต้องเป็นรูปแบบใหม่ของคารในการให้บริการสาธารณะ และดีต่อสุขภาพแก่พนักงาน

ความว่าจะมีการเพิ่มพื้นที่ภายในอีก 250,000 ถึง 300,000 ตารางเมตร อาคารบริการสาธารณะใหม่จะรองรับพนักงานนับร้อย โครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสวนสาธารณะในเมืองมินนิอาโพลิสด้วยการนำเอาพลาซ่าภูมิทัศน์สาธารณะ พื้นที่เปิดโล่งจะไม่เพียงเสริมสร้างความเชื่อมโยงของอาคารใหม่เข้ากับศาลากลางที่อยู่ใกล้เคียง แต่จะช่วยการจราจรบนถนน เพื่อลความความการใช้พลังงานที่มากเกินไป สถาปนิกได้ใช้การจำลองและการวิเคราะห์เพื่อหาการสร้างและการวางแนวของตัวอาคาร

การออกแบบภายในของ 7 ใน 10 อาคารที่ส่งเสริมการทำงานรวมกันผ่านการเชื่อมต่อชั้นและพื้นที่ในการใช้ร่วมกัน ระบบซุ้มที่ดีที่สุดช่วยปรับปริมาณแสงในอาคารที่ใช้ร่วมกับพืชในตึกและจานสีธรรมชาติช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของพนักงานที่อยู่ในอาคารบริการสาธารณะแห่งใหม่ในเมืองมินนิอาโพลิส มีกำหนดสร้างเสร็จภายในปี ค.ศ.2020

 

<------------->

 

 

<------------->

 

Images via Henning Larsen Architects

(94)