Energy gel, Power gel อาหารมื้อแรกของทีมหมูป่า

Energy gel, Power gel,  endurance gel, sports gel, nutritional gel, และ carbohydrate gel มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เป็นเจลให้พลังงาน ที่สามารถดูดซึมได้ง่าย เหมาะสำหรับนักกีฬา และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย

Energy gel, Power gel นิยมใช้ในผู้ที่ต้องใช้พลังงานและความอดทนสูง เช่น การวิ่ง การขี่จักรยาน และไตรกีฬา

--- ---

Energy gel เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรในปี 1986 เพื่อความสะดวกในการทานของนักกีฬา พกพาง่าย และทานได้ง่าย ให้พลังงานที่จำเป็นครบถ้วน

การทานแนะนำให้ทาน 15 นาทีก่อนออกกำลังกาย หรือ 30-45 นาทีหลังออกกำลังกายแล้ว

(1572)