ตามไปชมสายน้ำของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศจีน พรมแดนประเทศเวียดนาม นักท่องเที่ยวจะได้พบกับสายน้ำที่ยิ่งใหญ่และอันตรายของ Detian Waterfall น้ำตกที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Detian Waterfall เป็นน้ำตกที่มีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศจีน และประเทศเวียดนาม ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 30 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลกรองมาจาก น้ำตกไนแอการา, น้ำตกวิกตอเรีย และน้ำตกอีกวาซู และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

 

<------------->

<------------->

 

โดยทาง CGTN ได้เผยแพร่ภาพของ Detian Waterfall ในช่วงเข้าฤดูฝน ไปดูกันว่าจะมีความยิ่งใหญ่และน่ากลัวเพียงใด

(3174)