วิดีโอ-แพนด้าจอมซนปีนไปปลายกิ่งไม้จนหักลงมา

iPanda  เผยแพร่ภาพวิดีโอแพนด้าภายในศูนย์ดูแลแพนด้า ที่เผยให้เห็นว่ามีลูกแพนด้าตัวหนึ่งได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ และมีอีกตัวกำลังปีนตามมา แต่เมื่อตัวแรกปีนไปถึงปลายกิ่งไม้ กิ่งไม้ก็หักลงมา จนตอนนี้มีคนเข้าไปชมแล้วเป็นจำนวนมาก 

แพนด้ายักษ์เป็นสัตว์สปีชีส์ที่ถูกคุกคามหรืออยู่ในอันตรายต่อการสูญพันธ์ุ ทั้งนี้มาจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่จากการบุกรุกของมนุษย์ อัตราการเกิดต่ำทั้งในป่าและในกรงเลี้ยง เชื่อว่ามีแพนด้ายักษ์เพียง 1,600 ตัว อาศัยอยู่รอดในป่า

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ในอดีตเชื่อว่าแพนด้ายักษ์พบกระจัดกระจายทั่วไปตั้งแต่ภาคใต้และตะวันออกของจีนจนไปถึงตอนเหนือของพม่าและเวียดนาม

แต่ปัจจุบันแพนด้ายักษ์เป็นหนึ่งในสัตว์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก โดยปัจจุบันพบเพียงแค่พื้นที่แคบ ๆ บนป่าสนเขาของมณฑลเสฉวน ทางตอนใต้ของจีนเท่านั้น

(6131)