ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นพื้นที่ของการเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ปี 2000-2015

ตั้งแต่ปี 2000 จนถึงพฤศจิกายน 2015 ที่ผ่านมาโลกของเรานั้นเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วนับหมื่นครั้ง โดยทาง 422 South บริษัทในสหราชอาณาจักร ได้สร้างแผนที่เคลื่อนไหวที่ระบุบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก โดยบริเวณที่เป็นไฟสว่างนั้นแสดงให้เห็นถึงพื้นที่การเกิด

--- ---

แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ

(4524)