มหัศจรรย์มาก เราสามารถเปลี่ยนกลุ่มเลือดจาก A เป็น O ได้ ด้วยแบคทีเรีย

ปัจจุบันนี้เลือดกรุ๊ปโอ ถือเป็นที่ต้องการมากที่สุดเนื่องจากเป็นกรุ๊ปเลือดที่สามารถให้กับผู้รับบริจาคได้ทุกหมู่เลือด โดยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากแคนาดาค้นพบวิธีเปลี่ยนหมู่โลหิตจากเลือดกรุ๊ปเอ (A) ให้เป็นกรุ๊ปโอ (O) โดยใช้เอนไซม์จากแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของคนเรา

ปัจจุบันนี้มนุษย์เรามีเลือด 4 กรุ๊ป  คือ A, B, AB และ O ซึ่งเลือดแต่ละกรุ๊ปมีโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป
กรุ๊ป O สามารถถ่ายเลือดให้กับ กรุ๊ป A, B, AB และ O
กรุ๊ป A สามารถถ่ายเลือดให้กับ กรุ๊ป A และ AB
กรุ๊ป B สามารถถ่ายเลือดให้กับ กรุ๊ป B และ AB
กรุ๊ป AB สามารถถ่ายเลือดให้กับ กรุ๊ป  AB

ซึ่งวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเลือดในปัจจุบัน เพราะเลือดกรุ๊ปโอสามารถนำไปให้กับผู้รับบริจาค ได้ทุกคนไม่ว่าผู้รับจะมีหมู่โลหิตใดก็ตาม

--- ---

Stephen Withers  จากThe University of British Columbia ประเทศแคนาดา เผย เอนไซม์จากแบคทีเรียในลำไส้สามารถขจัดแอนติเจนเอ (Antigen A) ซึ่งก็คือโมเลกุลที่เป็นเครื่องหมายแสดงหมู่โลหิตเอที่ผิวด้านนอกของเซลล์เม็ดเลือดแดงออกไปได้ เมื่อแอนติเจนของเลือดกรุ๊ปเอถูกขจัดออกไป เซลล์เม็ดเลือดแดงดังกล่าวจะมีคุณสมบัติเหมือนกับเลือดกรุ๊ปโอ ที่ไม่มีทั้งแอนติเจนเอและแอนติเจนบีในทันที ทำให้สามารถถ่ายเลือดนั้นให้กับผู้รับบริจาคทุกคนได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากภูมิคุ้มกันที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังคงอยู่ในห้องแลป และคาดว่าจะนำไปใช้จริงเร็วๆนี้

ที่มา : chem.ubc.ca, BBC

(4145)