หนอนเคลื่อนที่อย่างไร

อย่างนี้ต้องซ่อมกันหน่อย !! .. เจ้าหนอนน่ารักตัวนี้ ขอติดมากับขา (คน) ตอนที่ลงไปเดินเล่นในสวน เลยต้องถูกทำโทษ ให้วิ่งรอบสนามทิชชู 3 รอบ พอได้เหงื่อ … แล้วก็อนุญาตให้กลับบ้าน (ป่า) ได้

ตอนนี้ได้กลับไปเดินเล่นในธรรมชาติ คงมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุดแล้วนะ เราไปดูวิดีโอ วิ่งรอบสนามของเจ้าหนอนน้อยนี้ พร้อมๆ กัน

ในภาพนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนที่ของหนอน สรุปแล้วหนอนเคลื่อนที่อย่างไร การเคลื่อนที่ของหนอนนั้นโดยทั่วไปจะเรียกว่าคืบคลาน หมายถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หนอนจะโก่งตัวขึ้นจากนั้นก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้า

หนอน เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อตัวอ่อนของแมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการเจริญเติบโตแบบ Holometabola โดยมี 4 ระยะการเจริญเติบโต คือ ไข่ หนอน ดักแด้ และ ตัวเต็มวัย ตามลำดับ

นอกจากนี้ หนอน อาจใช้เรียกสิ่งมีชีวิตจำพวก หนอนพยาธิ  เช่น หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน รวมทั้งไส้เดือนและหนอนทะเลด้วย

(2415)