ล้ำไปอีกสนามบินนาริตะ จะเริ่มใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่ช่องทางตรวจคนเข้าเมือง

สนามบินนาริตะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศหลักของญี่ปุ่นจะเริ่มใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าที่ช่องทางตรวจคนเข้าเมืองเพื่อลดเวลาในการตรวจสอบและยกระดับด้านความปลอดภัย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นได้สาธิตเทคโนโลยีนี้ให้สื่อมวลชนได้ชมในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายนก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน

เทคโนโลยีดังกล่าวจะเปรียบเทียบรูปในหนังสือเดินทางของผู้โดยสารกับรูปที่ถ่าย ณ ตอนนั้น เมื่อรูปทั้งสองตรงกัน ประตูจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันมีการใช้เจ้าหน้าที่ 1 คนเพื่อรับผิดชอบช่องทางตรวจคนเข้าเมือง 1 ช่อง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าเมื่อใช้เทคโนโลยีนี้ เจ้าหน้าที่เพียง 1 คนจะสามารถรับผิดชอบช่องทางตรวจคนเข้าเมืองได้ 6 ช่อง

ในช่วงแรก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวางแผนจะใช้เทคโนโลยีนี้กับชาวญี่ปุ่นที่เดินทางกลับเข้าประเทศและจะเพิ่มพนักงานเพื่อรับผิดชอบในการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศที่กำลังเพิ่มมากขึ้น

ระบบจดจำใบหน้าจะสามารถนำไปใช้ที่สนามบินแห่งอื่น ๆ อีก 4 แห่งทั่วญี่ปุ่นภายในปีนี้

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหวังว่าระบบจดจำใบหน้าจะทำให้นักท่องเที่ยวประหยัดเวลาต่อคิวได้

ที่มา NHK WORLD

(1680)