ปั่นขึ้นเนินไม่ไหว ! นอร์เวย์มีทางออกให้กับประชาชนด้วยบันไดเลื่อนจักรยาน

ปัจจุบันนี้หลายประเทศทั่วโลกรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้จักรยานเพื่อลดโลกร้อน พร้อมยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีเส้นทางจักรยานที่เคียงข้างไปกับถนนเส้นใหญ่ๆ

บันไดเลื่อนจักรยานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ Brubakken Hill ซึ่งเป็นเนินเขามีความยาวประมาณ 150 เมตร ในประเทศนอร์เวย์ บันไดเลื่อนที่จะได้ผลักดันจักรยานขึ้นไปด้วยความเร็ว 5 ไมล์ต่อชั่วโมง

 

<------------->

 

 

<------------->

 

สิ่งที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ของจักรยานที่ผู้ใช้จักรยานได้รับคือ การหลุดพ้นจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จักรยานราคาไม่แพง เร็ว ช่วยเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นการเดินทางที่เป็นมิตร

(11256)