งานศิลปะจากดินน้ำมันที่มีสีสันสดใสและมีรายละเอียดที่น่าทึ่ง !

# 1

 

<------------->

<------------->

 

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

# 10

Story By stefanocolferai.

(491)