Cleaner shrimp กุ้งที่คอยทำความสะอาดสิ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเล

มนุษย์เรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ที่จะมีพฤติกรรมเช่นนี้ สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดของพวกมัน วันนี้เราจะพาทุกท่านไม่ทำความรู้จักกัน Cleaner shrimp  กุ้งที่ทำหน้าที่ดูแลผู้อื่น แต่มันก็ได้ประโยชน์กลับคืนมาเช่นกัน

Cleaner shrimp เป็นชื่อเรียกกุ้งที่คอยทำความสะอาดให้กับสัตว์ตัวอื่นๆ ในท้องทะเล ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างหนึ่ง เนื่องจากสัตว์ที่ถูกทำความสะอาดนั้นได้รับผลประโยชน์โดยได้นำปรสิตต่างๆออกจากร่างกาย ส่วนกุ้งก็ได้รับสารอาหารจากปรสิต

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

Cleaner shrimpจะมีเขตพื้นที่สำหรับทำความสะอาด และจะมีกุ้งตัวที่โยกไปมาแสดงว่าพวกมันพร้อมที่จะทำความสะอาดให้กับสัตว์ที่ว่ายเข้ามาในพื้นที่ทำความสะอาดแล้ว จากนั้นพวกมันก็จัดการทำความสะอาดให้กับสัตว์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นปรสิตที่อยู่ในปากหรือผิวหนังรอบตัว

(2393)