Aso Farm Landที่พักแสนน่ารักในญี่ปุ่น

Aso Farm Land ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 1,800 ฟุต ใกล้อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู ประเทศญี่ปุ่น ที่พักแห่งนี้มีลักษณะเป็นโดมกระจายกันไป เป็นที่พักที่สามารถรองรับแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี 2016 ที่ผ่านมาได้

หากนักท่องเที่ยวต้องการมาพักที่นี่จะต้องจ่ายประมาณ 3,000 – 6,000 บาทต่อคืน นอกจากที่พักสุดแสนจะน่ารักแล้ว Aso Farm Land  ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองเล่นกันอีกเป็นจำนวนมาก 

อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู เป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดคุมะโมะโตะและจังหวัดโออิตะ นามของอุทยานแห่งชาติตั้งขึ้นตามชื่อภูเขาไฟอะโซะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟมีพลังที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น กับเทือกเขาคุจู

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

 

(415)