Arctic Hare ไม่ใช่กระต่าย

Arctic Hare มีลักษณะเหมือนกระต่ายแต่ไม่ใช่กระต่าย มันเป็น Hare สายพันธุ์หนึ่งที่มีการวิวัฒนาการให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเขตทุนดราที่เต็มไปด้วยหิมะและน้ำแข็งได้ พวกมันมีหูที่ยาวกว่าและจะสูงกว่ากระต่ายทั่วไปเมื่อยืน นอกจากนี้มันยังมีจมูกขนาดเล็กและขนที่หนาเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่หนาวจัดได้

--- ---


Arctic Hare จะกระจายอยู่ทางตอนเหนือของเกาะกรีนแลนด์, หมู่เกาะอาร์กติกในแคนาดา, และตอนเหนือของแคนาดารวมทั้งที่เกาะเอลสเมียร์ (Ellesmere)  Hare มักจะขุดหลุมในพื้นดินหรือใต้หิมะเพื่อใช้เป็นที่นอนหลับพักผ่อนและสร้างความอบอุ่น พวกมันสามารถวิ่งได้เร็วถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นสถิติที่ไวกว่า ยูเซน โบลต์ เจ้าของสถิติมนุษย์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเสียอีก

(1417)