สุดยอดคุณแม่ พบกับแม่เป็ดที่ดูแลลูกเป็ดกว่า 76 ตัว

Brent Cizek ช่างภาพสัตว์ป่าได้พบกับสุดยอดคุณแม่ ในพื้นที่  Lake Bemidji ทะเลสาบในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา คุณแม่ที่เราจะพาทุกท่านไปชมคือ แม่เป็ดที่ดูแล ลูกเป็ดตัวน้อยกว่า 76 ตัว

แม่เป็ดในภาพนั้นเป็นเป็ดสายพันธุ์ Common Merganser  ถือเป็นเป็ดขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้ในแม่น้ำและทะเลสาบ พื้นที่ยุโรป  ทางตอนเหนือของเอเชีย อเมริกาเหนือ

Common Merganser ตัวเมียจะมีลักษณะพิเศษคือมีขนบริเวณหัวของมันที่เป็นเอกลักษณ์ โดยทางด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่าลูกจริงๆของมันอาจมีประมาณ 20 ตัว และลูกเป็ดที่เหลือ อาจเป็นลูกเป็ดตัวแม่เป็ดตัวอื่น

สำหรับลูกเป็ดนั้นพวกมันก็เชื่อว่าแม่เป็ดตัวอื่นเป็นแม่ของพวกมัน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการฝังใจจะเกิดขึ้นกับลูกสัตว์แรกเกิดและลูกสัตว์แรกเกิดนี้อย่างเช่นห่าน เป็ด เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าในลูกห่าน พบว่าพวกมันจะเดินตามวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ได้และมันได้เห็นเป็นครั้งแรกเท่านั้น การเกิดพฤติกรรมนี้มีช่วงเวลาที่ทำให้เกิดการฝังใจประมาณ 36 ชั่วโมง หลังจากที่ฟักออกจากไข่เท่านั้น ถ้าหากเลย 36 ชั่วโมงไปแล้ว สัตว์จำพวกนกจะไม่เกิดความฝังใจอีก

  doxzilla  

(9192)