แพะกินได้ทุกอย่างจริงหรือ?

หลายๆคนคงเคยได้ยินมาว่าแพะนั้นชอบที่จะเคี้ยวหรือกินทุกอย่างที่ขวางหน้าตั้งแต่พืชผักยันยางรถ เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีกระเพาะเหล็กมากจริงๆ แต่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่พวกมันเคี้ยวและกลืนทุกอย่างลงท้อง ของเหล่านั้นสามารถย่อยในกระเพาะของสิ่งมีชีวิตได้จริงๆหรือ?

คำตอบคือ ไม่จริง จากผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสัตว์ที่มหาวิทยาลัยออเบิร์นกล่าวว่าพฤติกรรมที่เราเห็นว่าแพะนั้นชอบที่จะกินหรือเคี้ยวสิ่งของต่างๆอยู่เสมอ จริงๆแล้วแพะไม่ได้กินของเหล่านั้นเข้าไปจริงๆ พวกมันเพียงต้องการที่จะตรวจสอบของเหล่านั้นว่ากินได้หรือไม่ เรียกได้ว่ามันเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากนั่นเอง เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องกินอาหารเข้าไปจริงๆ แม้จะอยู่ในกองขยะที่เต็มไปด้วยของมากมายพวกมันก็จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ที่มันสามารถกินได้จริงๆแทน


แพะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เคี้ยวเอื้องคล้ายวัวแต่มีขนาดเล็กกว่า มีหลายสายพันธ์ แพะที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน คือ พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน พันธุ์ซาแนน และพันธุ์ลูกผสม พวกมันชอบกินใบของไม้พุ่มมาก รองลงมาคือ หญ้าและถั่ว

(17097)