เรือด ปรสิตตัวที่แอบอยู่ตามบ้านคุณ

เรือด เป็นแมลงขาปล้องที่เป็นปรสิต มักพบเห็นเรือดอาศัยอยู่ตามร่องเพดานหรือรอยแตกของพื้นบ้าน เตียงไม้ และซอกตะเข็บของที่นอน

เรือดเป็นแมลงที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว แพร่จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งโดยไต่ไปตามฝาผนัง ท่อน้ำ การระบาดของเรือดมักพบที่บริเวณที่อยู่อาศัยที่ขาดการดูแลและเอาใจใส่เรื่องของความสะอาดของเครื่องนอน

เรีอดมีอวัยวะคล้ายเกล็ด 1 คู่ อยู่ด้านหลังของอกปล้องสุดท้าย หัวสั้น หลบอยู่ในอกปล้องแรกซึ่งกว้าง เรือดจะมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ตัวแบน ปากเป็นแบบเจาะ-ดูด มีลักษณะโค้งงอและสามารถพับเก็บภายในร่องด้านหน้าส่วนหัวได้

เรือดตัวเมียวางไข่ตามร่องกระดาน หรือรอยแตกของพื้นบ้าน ตะเข็บที่นอนและเสื้อผ้า เรือดตัวเมียตัวหนึ่งจะวางไข่ได้ครั้งละ 200-500 ฟอง ตัวอ่อน ฟักออกเป็นตัวภายใน 4-21 วัน หรือระยะจากไข่เป็นตัวเต็มวัยจะใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือน

 

<------------->

<------------->

 

ผลต่อสุขภาพ
นอกจากการกัดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแล้ว ยังไม่ปรากฏว่าเรือดนำโรคมาสู่มนุษย์ รอยกัดของเรือดทำให้คันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ำลายของเรือด และอาการคันนั้นจะคันอยู่หลายวัน บางคนก็มีอาการแพ้มาก

การป้องกันและการกำจัดเรือด

  • ใช้ สารเดลตาเมทริน (deltamethrin) หรือ ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin) ชนิดน้ำฉีดตามร่องและรอยแตกของพื้นบ้าน พื้นเตียง
  • เขี่ยขยะฝุ่นละอองตามร่องและรอยแตกของพื้นบ้านออกให้หมด
  • ทำความสะอาดหรือนำเครื่องนอนออกผึ่งแดดบ่อยๆ

(1251)