เมื่อสวนนขนาดเล็กถูกจัดอยู่ภายหลังรถกะบะคันเล็กๆ งดงามเพียงไหนไปชมกัน

สภาภูมิสถาปนิกแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดงานประกวดการจัดสวนประจำปีซึ่งผู้ที่รับเหมาภูมิสถาปนิกจากทั่วญีปุ่น ที่มาพร้อมด้วยรถกระบะขนาดเล็กของพวกเขายังต้องใช้เวลาอีกหลายๆ ชั่วโมงในการเปลี่ยนจากกระบะข้างหลังให้กลายเป็นสวนขนาดย่อม งานประกวดนี้ถูกเรียกว่า The Kei Truck Garden Contest

งาน Kei Truck หรือ kei tora คือรถกระบะขนาดเล็กดั้งเดิมตามสไตล์ของญี่ปุ่น แต่ว่าตอนนั้นถูกใช้แพร่หลายทั้งในเอเชียและทวีปอื่นๆ ทั่วโลก ในทวีปเอเชีย รถกระบะรุ่นที่จะถูกใช้ในงาน การเกษตร การประมงและงานก่อนสร้าง เนื่องจากสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายผ่านถนนสายเล็กๆ โมเดลบางรุ่นยังถูกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกกาสำหรับใช้งานนอกถนนกับงานจำพวกการเกษตรและการล่าสัตว์

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ที่มา Spoon & Tamago

(3089)