10 เมืองที่มีวิวสวยที่สุดในโลก

ทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้กำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเมืองที่กำลังเติบโต มีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนบรรยากาศรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา, แม่น้ำ, อาคาร, บ้าน, หรืออนุสาวรีย์ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น แต่เมื่อมาประกอบเข้าด้วยกันแล้ว อาจทำให้เกิดเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงาม อย่างเช่นรูปวิวของเมืองต่างๆ เหล่านี้

1. กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน ไทเปเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของไต้หวัน เป็นที่ตั้งรัฐบาล และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องหนัง จักรยานยนต์ และยังเป็นอู่ต่อเรือด้วย กรุงไทเปถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่มีวิวสวยที่สุดในโลกจากหลายสำนักโดยมีอาคาร Taipei 101 เป็นจุดเด่นที่สวยงามของเมือง

2. เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลกและมีอัตราการเจริญเติบโตของเมืองสูงมาก และดูไบยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีวิวสวยที่สุดของประเทศในแถบตะวันออกกลาง เป็นหลักฐานว่ามนุษย์สามารถทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการสร้างเมืองที่เจริญในสภาพภูมิประเทศแบบนี้

3. เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้
เป็นส่วนหนึ่งของภูเขา Table Mountain ที่ตั้งอยู่บนปลายแหลมสุดของแผ่นดินแอฟริกาใต้ วิวของเมืองอันสวยงามนี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ ตึก อาคาร บ้านเรือน กับ ภูเขา, หุบเขา และ ลำธาร

4. เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา อยู่ทางฝั่งเหนือของทะเลสาบออนทาริโอ ความสวยงามของเมืองนี้อยู่ที่ตึกอาคารซีเอ็นทาวเวอร์ที่ตั้งอยู่โดดเด่นใจกลางเมืองและเงาสะท้อนของเมืองในน้ำทะเลตอนเวลากลางคืนเป็นวิวของเมืองที่สวยงามมากอีกเมืองหนึ่ง

5. เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม เป็นเมืองที่คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง วิวมุมสูงของเมืองนี้จึงมีกลิ่นอายของความเก่าที่สวยงามอยู่

6. เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ตั้งอยู่บนชายผั่งทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินและการค้า ทำให้มีประชากรหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก วิวของเมืองเซี่ยงไฮ้จะโดดเด่นและสวยงามด้วยตึกสูงเป็นจำนวนมาก เช่นตึก Oriental Pearl และ ตึก Shanghai Tower ที่ตั้งสะท้อนอยู่ในชายฝั่งทะเล

7. เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก วิวของเมืองโตเกียวนี้ดูโดดเด่นและสวยงามด้วยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้ง Tokyo tower และ Tokyo Skytree

8. เมือง อิสตันบูล ประเทศตุรกี
หนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอานาโตเลีย) เป็นเมืองที่มีวิวและบรรยากาศของประวัติศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

9. เมืองเตหะราน ประเทศอิหร่าน
เป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น น้ำมัน การผลิตรถยนต์ ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการบินพาณิชย์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย เป็นเมืองที่มีฉากหลังที่สวยงามเป็นภูเขา Tochal

10. กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นเมืองหลวงของประเทศอเมริกา เป็นเมืองที่รวบรวมสถานฑูตไว้ถึง 176 ประเทศ มีแลนด์มาร์กมากมาย มีความโดดเด่นของด้านศิลปะการตกแต่งแบบโรมันและอื่นๆที่เข้ากันได้อย่างสวยงาม

ภาพ : pixabay

(4516)