เจดีย์หลวง เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวยังตัวเมืองเชียงใหม่ มีหนึ่งในวัดที่สำคัญนั่นคือ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ สร้างอยู่ ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ในอดีตถือเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา

ภายในมีเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคเหนือ สูงประมาณ 80 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ถือเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่

ต่อมาราวปีพุทธศักราช 2088 เมืองเชียงใหม่เกิดพายุฝนตกหนักและแผ่นดินไหว ทำให้พระมหาเจดีย์หลวงพังทลายลงมาเหลือเพียงครึ่งองค์ จึงถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานกว่า 4 ศตวรรษ โดยในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ไปเมื่อปีพุทธศักราช 2535


--- ---

(1634)