เขตทะเลทรายหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา ปกคลุมไปด้วยหิมะ

ทะเลทรายสถานที่ที่มีความแห้งแล้ง ร้อน แต่ใครจะรู้ว่าทะเลทรายนั้นก็สามารถมีหิมะตกได้เช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปีใหม่ปี 2019

โดยตอนนี้นักท่องเที่ยว ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัฐแอริโซนาต่างก็เผยแพร่ภาพหิมะที่ปกคลุมพื้นที่ทะเลทรายแอริโซนา รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างแกรนด์แคนยอน ตอนนี้บางส่วนของแกรนด์แคนยอนถูกปกคลุมไปปด้วยหิมะเช่นกัน

ทะเลทรายแอริโซนา  เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดและร้อนที่สุดในอเมริกาเหนือ มีพื้นที่ 311,000 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลทรายมีพืชและสัตว์หลากหลายชนิด เช่น กระบองเพชรประเภทซากัวโร

(367)