ทำไมเราถึงต้องใช้หน่วยซีลในการค้นหาผู้รอดชีวิต

โดยปกติ หน่วยซีล คือ หน่วยจู่โจมทำลายใต้น้ำ เป็นหน่วยหนึ่งที่มีหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ คนไทยรู้จักกันในนาม “มนุษย์กบ” สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในทะเล บนบก และทางอากาศ หน่วยซีลขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยที่ได้รับการฝึกหนักที่สุดในกองทัพเรือ ภารกิจหลักของหน่วยนี้ คือต่อต้านการก่อการร้ายสากลหรือการก่อวินาศกรรม ดำเนินการทางด้านข่าวลับ ปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ค้นหาและทำลายวัตถุระเบิด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย กฎหลักของเหล่านักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม คือ มีจิตใจที่เข้มแข็ง กล้าเผชิญปัญหาต่าง ๆ ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด รวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้อง สามารถเอาตัวรอดได้โดยไม่ทิ้งเพื่อนหรือพวกพ้อง

การฝึกในหลักสูตรหน่วยจู่โจม ทำลายใต้น้ำ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือน นับได้ว่าเป็นการฝึกหลักสูตรทางทหารที่มีระยะเวลานานที่สุดของไทย แบ่งออกเป็น 5 ช่วง

 

<------------->

 

 

<------------->

 
  1. เริ่มจากการแนะนำการฝึกเบื้องต้น ฝึกออกกำลังกายและการฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 สัปดาห์
  2. เริ่มฝึกอย่างจริงจังและหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นหลังจากร่างกายได้ผ่านการฝึกฝนมาบ้างแล้วในขึ้นตอนแรก โดยขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาในการฝึกกว่า 6 สัปดาห์
  3. ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เข้าสู่การฝึกแบบเข้มข้นต่อเนื่องยาวถึง 120 ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพัก เรียกกันว่า “สัปดาห์นรก” โดยจะมีกระดิ่งแขวนไว้สำหรับคนที่ไม่ไหว สามารถเดินมาสั่นกระดิ่งลาออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะในขั้นตอนนี้ทุกคนต้องเจอกับการแช่น้ำทะเลที่มีน้ำแข็ง ต้องเฝ้าโลงศพ แบกเรือยางที่หนักกว่า 100 กิโลกรัม แบกท่อนซุง และโดนทรมานในกรณีถูกจับเป็นเชลยเป็นต้น
  4. ในขั้นตอนนี้จะเป็นการฝึกยุทธวิธีต่าง ๆ
  5. ขั้นตอนสุดท้ายคือการฝึกยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ได้ฝึกมาในสนามและสภาพจริง เพื่อความพร้อมในการออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในสถานการณ์จริงต่าง ๆ

ในอดีตหน่วยจู่โจม ทำลายใต้น้ำนี้จะรับเฉพาะทหารเรือเท่านั้น แต่ปัจจุบันทางหน่วยได้รับทหารบก ทหารอากาศ และตำรวจเพิ่มเข้ามาด้วย

สาเหตุที่ต้องใช้หน่วยซีลเนื่องจากพวกเขามีความเชียวชาญ มีความสามารถในการดำน้ำ และมีความอดทนต่อสภาวะการทำงานใต้น้ำได้นาน จึงเหมาะกับภารกิจที่เสี่ยงในการหาผู้รอดชีวิตภายในถ้ำ

(15323)