เส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก รถไฟสายชิงไห่ – ทิเบต

รถไฟชิงไห่ – ทิเบตเป็นเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก เชื่อมต่อระหว่างเมืองซีหนิงในมณฑลชิงไห่ไปยังกรุงลาซาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใจกลางทิเบต จุดที่สูงสุดของรถไฟเส้นนี้คือ ‘the Tanggula Pass’ มีความสูงถึง 5,068 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล แน่นอนว่าในระดับที่สูงขนาดนี้เรื่องระดับออกซิเจนต้องเป็นปัญหาอย่างแน่นอน

รถไฟสายนี้จะมีการจัดการเรื่องออกซิเจนแบ่งเป็น 2 แบบคือ ในขณะที่รถไฟกำลังไต่ระดับในพื้นที่ราบสูงรถไฟจะมีการปั๊มออกซิเจนไปยังตัวขบวนเอง และเมื่อขึ้นไปยังระดับที่สูงมากๆ แล้วผู้โดยสารรู้สึกไม่ค่อยดีก็สามารถสวมใส่สายออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจได้ นั้นหมายความว่าในทุกๆที่นั่งของรถไฟสายนี้จะต้องมีแหล่งจ่ายออกซิเจนฉุกเฉิน และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ อีกทั้งยังมีคุณหมอประจำรถไฟด้วย ในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

  doxzilla  

 

(4316)