เกิดฟ้าผ่ากว่า 20,000 ครั้งในอังกฤษ

นักอุตุนิยมวิทยาในประเทศอังกฤษเผยช่วงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น เกิดพายุหนังทั่วอังกฤษ ส่งผลให้เกิดฟ้าผ่ากว่า 20,000 ครั้งในอังกฤษ

และมีรายงานว่าเที่ยวบินในลอนดอนต้องเลื่อนการเดินทางหลายเที่ยวเนื่องจากถังน้ำมันได้รับความเสียหายจากเหตุฟ้าผ่า

--- ---

  • เมื่อประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกที่อยู่ด้านบนของก้อนเมฆ ทำให้เกิดแสงสว่างในก้อนเมฆเรียกว่า “ฟ้าแลบ”
  • เมื่อประจุไฟฟ้าลบบริเวณฐานเมฆก้อนหนึ่งถูกเหนี่ยวนำไปประจุบวกในเมฆอีกก้อนหนึ่ง จะมองเห็นสายฟ้าวิ่งข้ามระหว่างก้อนเมฆเรียกว่า “ฟ้่าแลบ”
  • เมื่อประจุลบบริเวณฐานเมฆถูกเหนี่ยวนำเข้าหาประจุบวกที่อยู่บนพื้นดิน ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากก้อนเมฆพุ่งลงสู่พื้นดินเรียกว่า “ฟ้าผ่า”

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.lesa.biz

(1642)