บันไดเลื่อน ความยาวรวม 384 เมตร กลางพื้นที่แออัดในโคลัมเบีย

หากได้ยินคำว่าชุมชนแออัดคุณจะถึงภาพของสิ่งใด ชุมชนแออัดนั้นมีหลายพื้นที่ทั่วโลก สำหรับบางประเทศชุมชนแออัดก็ถูกจัดระเบียบให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น วันนี้เราจะพาไปชม บันไดเลื่อนความยาวรวม 384 เมตร กลางพื้นที่แออัดในโคลัมเบีย อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่ช่วยให้ชุมชนแออัดแห่งนี้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น

ย่าน Comuna 13 เป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นในเมืองเมเดยินเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศโคลอมเบีย บ้านแต่ละหลังจะถูกสร้างอยู่ตามเนินเขา

 

<------------->

 

ดูสารคดีสำรวจโลก

 

<------------->

 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านทางการได้ทำการปรับเปลี่ยนย่ายแห่งนี้ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความทันสมัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

ในปี 2011 ที่ผ่านมาได้มีการสร้างบันไดเลื่อนคดเคี้ยวไปมากว่า 6 ชั้น มีความยาวรวม 384 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางไปมาได้อย่างสะดวก

(942)