หลายเมืองในญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่า ความกดอากาศสูงกำลังแรงได้ปกคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

อุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันของเมืองนาโงยาสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสเมื่อประมาณ 14.00 น. ทำลายสถิติเดิมที่ 39.9 องศาเซลเซียสที่วัดได้เมื่อปี 2485 ถือเป็นอุณหภูมิที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการเก็บข้อมูลเมื่อ 128 ปีที่แล้ว

ที่เมืองมิโนะ จังหวัดกิฟุ มีอุณหภูมิ 40.3 องศาเซลเซียส ขณะที่เมืองคูวานะ จังหวัดมิเอะอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงสุดที่ 39.8 องศาเซลเซียส ที่เมืองเกียวโต วัดอุณหภูมิได้ 38.9 องศาเซลเซียส ส่วนที่เมืองคูมางายะ จังหวัดไซตามะ วัดอุณหภูมิได้ 38.7 องศาเซลเซียส

--- ---

จำนวนของผู้คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการลมเหตุร้อนหรืออาการที่ใกล้เคียงกับลมเหตุร้อนได้เพิ่มสูงขึ้น และเป็นเหตุให้ผู้คนส่วนหนึ่งเสียชีวิต เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงกลางวัน ใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเต็มที่ขณะอยู่ภายในอาคาร รวมถึงการดื่มน้ำและเกลือแร่บ่อย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการลมเหตุร้อน

ที่มา NHK WORLD

(212)